bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

serwis foto

Reklama

Foto

  • 3 marca 2022
  • wyświetleń: 17578

Paraliż na os. Langiewicza. Miasto ma związane ręce

Protest mieszkańców ul. Siewnej w Bielsku-Białej - 10.02.2022 · fot. Maksymilian Pryga
Na osiedlu Langiewicza dochodzi do komunikacyjnego paraliżu. Chodzi o brak miejsc parkingowych w obliczu powstających nowych bloków. Tymczasem władze miasta przypominają, że na przeszkodzie do utworzenia parkingu w tym rejonie miasta stoją zapisy prawne.

Do radnego Maksymiliana Prygi zwrócili się mieszkańcy osiedla Langiewicza z ulicy Siewnej z prośbą o interwencję oraz pomoc ws. wykonania miejsc postojowych dla samochodów osobowych (dedykowanego parkingu) oraz rozwiązania narastającego problemu komunikacyjnego, który jest związany z budową nowych bloków wielorodzinnych na terenie osiedla.

O tej sprawie pisaliśmy w tym artykule.

- Zgodnie z przekazanymi informacjami mieszkańcy z wielką determinacją od kilku lat zabiegają aby w ramach robót drogowych ujętych w „Planie Remontów i Konserwacji" Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany" przystąpić do prac związanych z budową nowego parkingu. Na początku ubiegłego roku udało się podjąć wstępne decyzje kierunkowe, które zmierzały do wykonania przedmiotowego parkingu, co zostało nawet zawarte w piśmie Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany" z dnia 25 stycznia 2021 roku adresowanym do jednego z lokatorów bloku przy ulicy Siewnej 12. Niestety na przestrzeni kolejnych miesięcy nie udało się dojść do ostatecznego porozumienia oraz wypracowania wspólnego stanowiska, co zatrzymało jakiekolwiek działania inwestycyjne w tym zakresie - opisuje przedstawiciel mieszkańców.

Pryga podkreśla, że ze względu na narastające problemy komunikacyjne związane z budową kolejnych bloków deweloperskich ilość samochodów jaka gromadzi się wzdłuż ulicy Siewnej często totalnie paraliżuje ruch i utrudnia swobodne funkcjonowanie wszystkich mieszkańców.

- W tej sprawie lokatorzy bloków z osiedla Langiewicza wystąpili jut na piśmie skierowanym bezpośrednio do Pana Prezydenta z prośbą o wsparcie oraz wstawiennictwo w Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany". Jednak ze względu na stan prawny i własnościowy (tj. użytkowanie wieczyste) prawo do inwestycji na gruntach zlokalizowanych w pobliżu bloków przy ulicy Siewnej 12 ma wyłącznie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany". Dlatego działając w imieniu mieszkańców, jako radny miejsca bardzo proszę, aby w ramach dobrej współpracy wystąpić do Zarządu Spółdzielni „Złote Łany" z prośbą o ponowne rozważenie budowy parkingu w tym miejscu. Jest to inwestycja bardzo potrzebna oraz oczekiwana społecznie - zaznaczył radny.

Zwrócił także uwagę, że w ostatnich latach zarówno Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany", jak i miejscowa Rada Osiedla konsekwentnie zgłasza ważny postulat przedłużenia ulicy Siewnej do ulicy Łagodnej.

- Potrzeba tej inwestycji jest o tyle ważna, że przy ulicy Siewnej powstają kolejne budynki wielorodzinne. Na obecnym etapie należy podjąć kluczowe decyzje początkowe, które pozwolą przygotować się prawnie oraz organizacyjnie pod wykonanie tej inwestycji. Dlatego już początkiem bieżącego roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany" przygotowała ostateczne decyzje zatwierdzające podział geodezyjny działek przeznaczonych pod przedłużenie ulicy Siewnej do ulicy Łagodnej, które zamierza w przyszłości zbyć na rzecz gminy. Być może takie działanie wpłynie na wspólne wykonanie tej inwestycji i partycypowanie gminy w ewentualnych kosztach jeżeli tylko zajdą ku temu uzasadnione podstawy prawne, logistyczne i ekonomiczne wynikające z dyscypliny finansów publicznych naszego miasta - napisał Pryga w swej interpelacji skierowanej do władz miasta.

W odpowiedzi Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej podkreślił, że „zagadnienie związane z deficytem miejsc postojowych na bielskich osiedlach mieszkaniowych jest znane”.

- W tym zakresie problemy mieszańców muszą być rozwiązywane przez poszczególne lokalne spółdzielnie mieszkaniowe z ewentualnym udziałem miasta. Jednakże w tym przypadku, kiedy mowa jest o inwestowaniu środków publicznych na terenach nie będących własnością gminy Bielsko-Biała, czy też w wieczystym użytkowaniu spółdzielni, stosowne zapisy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uniemożliwiają podjęcia zdecydowanych działań inwestycyjnych - wyjaśnił.

raz / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.