Edukacja

  • 1 września 2023
  • wyświetleń: 2862

[FOTO] Przed nimi rok pełen wyzwań. Jednym z nich jest brak nauczycieli

Wyzwania przed jakimi staje edukacja w Bielsku-Białej, podziękowania dla kończących kadencje dyrektorów i wręczenie aktów powierzenia funkcji nowym dyrektorom - to wszystko złożyło się 30 sierpnia na program spotkania prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Bielski Centrum Edukacji.

gimnazjum nr 15, sala, szkoła, klasa
Przed nimi rok pełen wyzwań. Jednym z nich jest brak nauczycieli · fot. bielsko.info


Tradycyjna narada osób reprezentujących instytucje, które tworzą system edukacyjny w Bielsku-Białej odbyła się u progu nowego roku szkolnego. Z dyrektorami szkół i przedszkoli spotkali się prezydent miasta Jarosław Klimaszewski i jego zastępca Piotr Kucia oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielska-Białej Karol Markowski. Spotkanie prowadziła naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu bielskiego Urzędu Miejskiego Ewa Szymanek-Płaska.

- Chciałbym państwu raz jeszcze podziękować za miniony rok i osiągnięte przez uczniów wynik z egzaminów. Edukacja to jest taka branża, gdzie praktycznie ciągle coś się dzieje i zmiany gonią zmiany. Każdy rok to nowe wyzwanie i nie ukrywam, że bez państwa wsparcia - mówiąc kolokwialnie - nie udźwignęlibyśmy tego. Jesteśmy po naborze do szkół ponadpodstawowych i wiemy, ile z tego powodu było wyzwań, które wspólnie udało się nam pokonać - powiedział prezydent Jarosław Klimaszewski.

- Oczywiście nadal mamy problemy z pozyskiwaniem nauczycieli, szczególnie przedmiotów ścisłych, i mam takie odczucie, jakby z roku na rok było coraz trudniej. Mimo tego wspólnie rozwiązujemy wszystkie problemy, a jest ich sporo, gdyż wspólnie mamy pod swoją opieką ponad 28-tysięczną grupę dzieci i młodzieży. Jest też grupa, która ciągle się zmienia, dzieci z Ukrainy. Waha się pomiędzy 1.200 a 1.400 osób, to też jest dodatkowym wyzwaniem. Dlatego czeka nas trudny rok, jednak wspólnie wszystkim tym wyzwaniom sprostamy - dodał samorządowiec.

Spotkanie prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Bielski Centrum Edukacji · fot. Jacek Kachel / Wydział Prasowy UM BB


Prezydent skierował też podziękowanie dla osób kończących pracę na stanowisku dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej i wręczył im nagrody. Byli to Małgorzata Kasowska, Jolanta Wojtuszek, Regina Babińska-Gibała, Ilona Wiencek, Małgorzata Brachaczek, Małgorzata Kubas, Jolanta Fajkis, Małgorzata Salamon, Józef Byrdy. Akty powierzenie stanowisk dyrektorskich od 1 września br. odebrało 31 osób.

Dalszą roboczą część spotkania poprowadzili wspólnie zastępca prezydenta Piotr Kucia i naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Ewa Szymanek-Płaska.

Spotkanie prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Bielski Centrum Edukacji
Spotkanie prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Bielski Centrum Edukacji · fot. Jacek Kachel / Wydział Prasowy UM BB


Nowy rok szkolny 2023/2024 zapowiada się wiele nowych wyzwań - odczuwalny będzie brak stabilizacji w szkołach ponadpodstawowych, ponieważ to kolejny rok ze zwiększonym rocznikiem uczniów, w związku z tym nauka będzie odbywała się często dwuzmianowo, tak by optymalnie osadzić kadrę pedagogiczną. Niestety grozi nam brak nauczycieli, zwłaszcza przedmiotów ścisłych, praktycznej nauki zawodu, ale również wychowania przedszkolnego czy edukacji wczesnoszkolnej. Mimo tak trudnej sytuacji lokalowo-kadrowej udało się zapewnić miejsca wszystkim uczniom, a dla tych, którzy jeszcze z jakichś powodów nie zgłosili braku miejsc, miasto zapewni możliwość pobierania nauki.

Ponadto wiemy już, że znacznie zwiększy się zaangażowanie organu prowadzącego w zadania oświatowe, wynikające ciągłych zmian legislacyjnych. Jako przykład można podać chociażby awans zawodowy nauczycieli, który w bieżącym roku odbywał się w kilku wariantach, co skutkowało zwiększeniem tych zadań o 100 proc. Rosną również zadania wynikające z realizacji obecnych i planowanych licznych programów rządowych dedykowanych zarówno uczniom, jak i nauczycielom, np. nowy program rządowy - darmowe laptopy dla czwartoklasistów, które mają trafić do dzieci od roku szkolnego. Otrzymają je wszyscy uczniowie klas czwartych szkół publicznych i niepublicznych w Polsce. W 2023 r. przekazanie laptopów ma nastąpić najpóźniej do 31 grudnia. Laptopy staną się własnością rodziców, nie będą mogły zostać zbyte przez 5 lat.

Nauczyciele mają dostać bon na zakup laptopa w wysokości 2,5 tys. zł. Środki te będzie można przeznaczyć na zakup laptopów i laptopów przeglądarkowych. Z bonu skorzystają przede wszystkim nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Spotkanie prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Bielski Centrum Edukacji
Spotkanie prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Bielski Centrum Edukacji · fot. Jacek Kachel / Wydział Prasowy UM BB


W tym roku będą kontynuowane następujące programy:
  • Aktywna Tablica - program, którego celem jest rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • Narodowy program rozwoju czytelnictwa, finansujący czytelnie, biblioteki oraz organizując spotkania promujące czytelnictwo;
  • Z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych, na podstawie danych szacunkowych z czerwca 2023 r., skorzysta 352 uczniów z 22 szkół.


Kolejnym wyzwaniem tego roku szkolnego jest wdrożenie i realizacja programu z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, pedagogizacji rodziców w tym obszarze. To bardzo ważne zadanie, ponieważ obserwowane jest nasilenie problemów z samoakceptacją i nieradzeniem sobie młodych ludzi z życiem społeczno-rodzinnym. Dlatego przygotowany został program audiowizualny dedykowany rodzicom, a udostępniony poprzez mobidziennik już od września.

W nadchodzącym roku w szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia) pojawi się nowy przedmiot nauczania - biznes i zarządzanie, który zastąpi podstawy przedsiębiorczości. Będzie praca w grupach, rozwijanie kompetencji uczniów z zakresu finansów osobistych oraz analiza case studies. Uczyć go będą nauczyciele mający kwalifikacje do nauczania podstaw przedsiębiorczości, ale Ministerstwo Edukacji i Nauki liczy tu także na praktyków biznesu.

Bardzo dobrą wiadomością dla rodziców małych dzieci będzie informacja, o tym, że miasto kończy dwie duże inwestycje w Hałcnowie i Kamienicy. To dwa nowoczesne przedszkola z piękną infrastrukturą w dzielnicach.

W stosunku do lat ubiegłych zwiększono liczbę oddziałów klas pierwszych o 15 oddziałów w naborze elektronicznym. Od nowego roku funkcjonować zaczną dwa nowe licea, dla których organem prowadzącym jest miasto Bielsko-Biała. To kolejna nowa oferta edukacyjna dotycząca edukacji sportowej i specjalnej:
  • VII Liceum Ogólnokształcące, w którym będzie funkcjonował oddział sportowy piłki siatkowej dla chłopców, liceum to wchodzi w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących;
  • IX Liceum Ogólnokształcące Specjalne - wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 - dedykowane uczniom ze orzeczeniami o niedostosowaniu społecznym, w tym z zespołem Aspergera i autyzmem.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.