Edukacja

  • 22 czerwca 2023
  • 26 czerwca 2023
  • wyświetleń: 2731

Darowizna miasta dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła decyzję o przekazaniu gruntów przy Placu Fabrycznym Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach. Ma to być kolejny krok do budowy w stolicy Podbeskidzia zaplecza dla kształcenia medyków.

Plac Fabryczny w Bielsku-Białej
Plac Fabryczny w Bielsku-Białej · fot. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej


We wtorek 20 czerwca, podczas sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Bielsko-Biała w drodze darowizny na rzecz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wraz ze zbyciem budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własność.

Decyzja samorządu Bielska-Białej jest odpowiedzią na złożoną przez rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prośbę o rozważenie możliwości nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Uniwersytetu na cele publiczne nieruchomości położonych przy pl. Fabrycznym w Bielsku-Białej.

Rektor uzasadnił ten wniosek podejmowanymi przez SUM działaniami zmierzającymi do uruchomienia w naszym mieście kierunku lekarskiego. Otrzymane tereny będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb działalności dydaktycznej i badawczej, w tym również z przeznaczeniem na siedzibę filii SUM - jednostki prowadzącej kierunek. Uczelnia zamierza pozyskać środki finansowe na cele inwestycyjne związane z uruchomieniem działalności filii, jednak do podejmowania starań o nie konieczne jest posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na których planowana inwestycja ma być posadowiona.

Z tego właśnie powodu Rada Miejska przekazała w drodze darowizny na rzecz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zabudowane działki o numerach: 36/7, 40/2, 36/1 (pl. Fabryczny 1), 40/7 (pl. Fabryczny 5), 40/13 (budynki w rejonie pl. Fabrycznego) i prawo użytkowania wieczystego tych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa wraz ze zbyciem budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności - chodzi o działki: 40/6 (pl. Fabryczny 4), 40/9 (budynki w rejonie pl. Fabrycznego), 40/10, 40/14 (pl. Fabrycznym 3) i 40/12 (budynki w rejonie pl. Fabrycznego).

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest akademicką, medyczną, publiczną uczelnią wyższą. Uczelnia posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Katowice. Organem nadzorującym jest Minister Zdrowia.

O utworzeniu filii uniwersytetu w naszym mieście i wytypowaniu lokalizacji uczelni pisaliśmy w artykułach:

ar / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.