Edukacja

  • 16 kwietnia 2023
  • wyświetleń: 3392

Eksperci nie mieli wątpliwości. Bielsko-Biała z wyróżnieniem

Miasto Bielsko-Biała z tytułem Samorządowego Lidera Edukacji 2023. Uroczyste wręczenie certyfikatów Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządów Województw w ramach 12. Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacyjnego Samorządowy Lider Edukacji odbyło się 13 kwietnia w sali teatralnej - scenie im. Stanisława Wyspiańskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.

Od lewej: prezydent Jarosław Klimaszewski, naczelnik Ewa Szymanek-Płaska oraz wiceprezydent Piotr Kucia
Od lewej: prezydent Jarosław Klimaszewski, naczelnik Ewa Szymanek-Płaska oraz wiceprezydent Piotr Kucia · fot. Materiały organizatora


Miasto Bielsko-Biała otrzymało certyfikat Samorządowy Lider Edukacji 2023 po uzyskaniu pozytywnego wyniku akredytacji. Wyróżnienie odbierali prezydent Jarosław Klimaszewski, zastępca prezydenta do spraw edukacji Piotr Kucia i naczelniczka Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Ewa Szymanek-Płaska.

Ideą programu Samorządowy Lider Edukacji, od pierwszej edycji zorganizowanej w 2011 roku, jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi.

Do konkursu samorządy zgłaszają się samodzielnie, przesyłając swoje aplikacje w formie specjalnej ankiety, w której prezentują własne działania i osiągnięcia w dziedzinie oświaty. Następnie aplikacje poddawane są ocenie kapituły, w której zasiadają naukowcy, m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W konkursie wygrywają samorządy szczególnie innowacyjne i nowatorskie w dziedzinie edukacji i nauki.

Na przyznanie certyfikatu Samorządowy Lider Edukacji wpływa opinia ekspercka przedstawiona przez dwóch, pracujących niezależnie od siebie, recenzentów - członków Komisji Certyfikacyjnej, którzy dokonali oceny samorządu na podstawie m.in. danych przekazanych przez jednostkę w raporcie samooceny, danych instytucji zewnętrznych, w tym instytucji i organizacji monitorujących jakość i efektywność kształcenia, informacji środowiskowych, danych z dokumentów dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznych oraz innych informacji pozyskanych bezpośrednio przez recenzentów.

W tym roku w skład Komisji Certyfikacyjnej weszli - prof. dr hab. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr Maria Zrałek i prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk z Wyższej Szkoły Humanitas, dr Michał Jaśniok z Akademii WSB oraz przedstawiciele Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora konkursu: Grażyna Kaczmarczyk, Małgorzata Kusina i Halina Przeniosło.

Celem programu Samorządowy Lider Edukacji jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego legitymujących się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie wspierania edukacji, nauki i kultury oraz rozwoju młodzieży, jak również wspieranie samorządów w działaniach na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia jakości kształcenia oraz poprawy jego warunków.

Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji mogą otrzymać gminy, powiaty i samorządne województwa, które w sposób ponadnormatywny dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie; uznają, że rozwój szkolnictwa, edukacji i nauki to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji jednostki samorządu terytorialnego i przekonanie to starają się wcielać w życie; wyróżniają się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę; są organami prowadzącymi szkół i placówek oświatowych o szczególnych, znaczących osiągnięciach dydaktycznych, organizatorskich, kulturalnych lub sportowych; wspierają innowacje edukacyjne.

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego o konkursieNowoczesna edukacja to niezwykle istotny środek do realizacji nadrzędnego celu społecznego, jakim jest rozwój i dobro ucznia oraz nauczyciela. Właściwe zarządzanie sferą oświatową na poziomie lokalnym może pozwolić osiągnąć dużo lepsze wyniki edukacyjne oraz poprawić efektywność procesu dydaktycznego, z korzyścią dla ogółu społeczeństwa. Bez wątpienia jesteśmy obecnie świadkami rewolucji technologicznej porównywalnej z rewolucją przemysłową. W gospodarce nieustannie rośnie znaczenie kapitału intelektualnego.

Dlatego tak ważne jest reagowanie na potrzeby rynku pracy poprzez odpowiednie, merytoryczne i profesjonalne przygotowanie pracowników oraz kształtowanie niezbędnych kwalifikacji i kompetencji młodych ludzi (przydatnych potem w pracy zawodowej) na wszystkich szczeblach edukacji. Szkoły i placówki, które podejmują to wyzwanie, zasługują na najwyższe uznanie, podobnie jak jednostki samorządu terytorialnego, stwarzające ku temu warunki systemowe, w tym organizacyjne, kadrowe i programowe. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wraz z Agencją Kreatywną PRC, od 12 lat akredytuje i nagradza Gminy, Powiaty i Samorządne Województwa, które najlepiej w Polsce realizują wskazane powyżej zadania, czyniąc to w sposób odpowiedzialny, nowoczesny, innowacyjny i ukierunkowany na rozwój.

mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.