Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA

Edukacja

  • 4 sierpnia 2020
  • 8 sierpnia 2020
  • wyświetleń: 2541

Bielscy ósmoklasiści najlepsi z matematyki i angielskiego

Ósmoklasiści z Bielska-Białej najlepiej w województwie śląskim zdali egzaminy z matematyki i języka angielskiego.

egzamin, test
Bielscy ósmoklasiści najlepsi z matematyki i angielskiego · fot. pixabay.com


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ogłosiła wstępne informacje o tegorocznych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jest on egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

W województwie śląskim egzamin został przeprowadzony w terminie głównym w dniach 16-18 czerwca. Przystąpiło do niego 36 588 uczniów. Każdy ósmoklasista zdawał egzamin z trzech przedmiotów obowiązkowych, to jest z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie informuje, że zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych, określone w podstawie programowej.

Arkusz standardowy egzaminu z języka polskiego zawierał 22 zadania: 14 zamkniętych i 8 otwartych. Wśród zadań zamkniętych pojawiły się różne ich typy - zadania wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz i na dobieranie. Zadania otwarte wymagały od ucznia znajomości wybranych lektur obowiązkowych, wyrażenia opinii na podany w zadaniu temat, interpretacji tekstu kultury - projektu torby inspirowanej twórczością Henryka Sienkiewicza - oraz napisania ogłoszenia. W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym - przemówienie albo wypowiedź o charakterze twórczym - opowiadanie.

Średnie wyniki egzaminu z języka polskiego w poszczególnych powiatach w województwie śląskim kształtowały się od 49,69 do 62,58 proc. pkt (średnia dla województwa wyniosła 59,29 proc. pkt). 1.381 zdających w Bielsku-Białej uzyskało bardzo dobry wynik 61,41 proc. pkt.

Jeszcze lepiej bielszczanie poradzili sobie z egzaminem z matematyki. Średnie wyniki w poszczególnych powiatach woj. śląskiego były zróżnicowane od 37,12 do 53,52 proc. pkt (średnia dla województwa wyniosła 45,67 proc. pkt). Oczywiście ta górna granica czyli 53,52 proc. to wynik uzyskany w Bielsku-Białej przez 1.382 zdających.

Arkusz standardowy egzaminu z matematyki zawierał 21 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich można było uzyskać maksymalnie 30 pkt, w tym 15 pkt (50 proc.) za rozwiązanie zadań zamkniętych oraz 15 pkt (50 proc.) za rozwiązanie zadań otwartych. Wśród zadań zamkniętych większość stanowiły zadania wyboru wielokrotnego, w których należało wybrać jedną z podanych odpowiedzi, w dwóch zadaniach typu prawda-fałsz − ocenić prawdziwość zdań i w dwóch zadaniach na dobieranie − wskazać poprawne uzupełnienia podanych zdań. Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów uważnej analizy treści, w niektórych zadaniach również elementów graficznych, a następnie zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania oraz sformułowania odpowiedzi.

Egzamin z języka nowożytnego zawierał 51 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 60 pkt, w tym 36 pkt (60 proc.) za rozwiązanie zadań zamkniętych oraz 24 punkty (40 proc.) za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania otwarte wymagały samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania z luką i/lub odpowiedzi na pytania) oraz napisania krótkiego tekstu użytkowego (e-maila).

Średnie wyniki uczniów w poszczególnych powiatach w województwie śląskim kształtowały się od 45,41 do 62,95 proc. pkt (średnia dla województwa wyniosła 55,24 proc. pkt). I w tym razem najwyższa średnia w województwie to równocześnie wynik egzaminu dla uczniów ze stolicy Podbeskidzia. 1.408 zdających uzyskało średni wynik 62,95 proc.

Język niemiecki w Bielsku-Białej wybrało tylko 4 zdających, uzyskali oni dobry wynik na poziomie 49,75 proc. Średnie wyniki uczniów z egzaminu z języka niemieckiego w poszczególnych powiatach w województwie śląskim kształtowały się od 22,63 do 69,22 proc. pkt (średnia dla województwa wyniosła 48,46 proc. pkt).

Szczegółowe wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w sprawozdaniu, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 30 października.

Źródło: oke.jaworzno.pl/www3/2020/03/19/wyniki-e8/

ar / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.