bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Edukacja

  • 15 maja 2020
  • 17 maja 2020
  • wyświetleń: 4744

Od 18 maja dzieci w Bielsku-Białej mogą wrócić do przedszkoli

Zgodnie z zapowiedziami, od 18 maja, wszystkie przedszkola prowadzone przez miasto Bielsko-Biała wznawiają stacjonarne zajęcia opiekuńcze. Placówki są gotowe do przyjęcia dzieci, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Intensywne prace związane z przygotowaniem placówek do bezpiecznego wznowienia działalności trwały od początku maja. Urząd Miejski zapewnił przedszkolom odpowiednią ilość i rodzaj środków ochrony, higieny osobistej oraz dezynfekcyjnych. Dyrektorzy przedszkoli otrzymali procedury bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowotnego zgodne z wytycznymi GIS zaktualizowanymi 4 maja br.; procedury organizacji opieki w okresie pandemii, przyprowadzania i odbierania dzieci do przedszkola oraz jednolite zasady kwalifikacji dzieci do stacjonarnej opieki przedszkolnej uwzględniające kryteria pierwszeństwa - zalecane przez GIS i MEN.

Zaproponowane standardy, obok wytycznych GIS i MEN, opierają się na doświadczeniu i opinii dyrektorów różnych typów przedszkoli funkcjonujących w różnych warunkach, którzy uczestniczyli w pracach związanych z ich przygotowaniem. Zobowiązano dyrektorów do przeszkolenia pracowników tak, aby przestrzeganie tych reguł stało się standardem. Dzięki temu, że są one jednolite dla wszystkich, ułatwią komunikację z rodzicami oraz branżowe współdziałanie.

Równolegle z pracą stacjonarną będą prowadzone zajęcia na odległość dla dzieci, których rodzice zadecydowali o pozostawieniu ich w domach. Zobowiązano dyrektorów do ustalenia zgodnej z wytycznymi GIS i MEN organizacji pracy poszczególnych grup, harmonogramów pracy dla nauczycieli, którzy mają prowadzić zajęcia stacjonarne, oraz równolegle dla realizujących nauczanie na odległość. Miasto zobowiązało dyrektorów do przekazania informacji rodzicom i zakwalifikowania dzieci do objęcia opieką w przedszkolach od 18 maja br., zgodnie z przyjętymi kryteriami pierwszeństwa. Kryteria są dostępne na stronie Urzędu Miejskiego.

O kolejności przyjęcia decyduje liczba punktów uzyskanych na podstawie potwierdzonych przez rodziców kryteriów pierwszeństwa. W przypadku dzieci z równorzędną liczbą punktów o przyjęciu decyduje dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację dziecka. Po 18 maja dzieci będą przyjmowane do przedszkola w dalszym ciągu, sukcesywnie, po zgłoszeniu przez rodzica i w miarę posiadania wolnych miejsc. Zgłoszenia prowadzone były do 13 maja do godz. 17.00. O wynikach rodzice zostaną powiadomieni do piątku - 15 maja do godz. 15.00. Komunikacja z rodzicami prowadzona była za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz telefonicznie i mailowo.

Urząd Miejski szacuje, że obecne możliwości organizacyjne przedszkoli to w skali miasta 1.984 miejsca (w normalnych warunkach 5.193), co stanowi 38,2 procent wszystkich miejsc. Chęć powrotu na 18 maja zgłoszono w odniesieniu do 1.124 dzieci, co stanowi 21,7 procent ogółu dzieci uczęszczających do przedszkoli w ciągu roku szkolnego (5.168). Przyjęto 21,2 procent, czyli 1.095 dzieci. Spośród dzieci od 18 maja zgłoszonych do opieki 29 dzieci - 0,5 procent - nie zostało przyjętych z uwagi na ograniczenia wynikające z zaleceń GIS lub w przypadku, gdy rodzice nie pracują.

44,8 proc. miejsc pozostało do wykorzystania w kolejnych dniach, po sukcesywnym zgłaszaniu dzieci przez rodziców aż do wyczerpania limitu miejsc. Pozostało ich jeszcze 889. Od poniedziałku będzie prowadzony bieżący monitoring frekwencji dzieci.

Niestety, jest jeszcze jeden problem, z którym borykają się dyrektorzy przedszkoli. Z prowadzonych analiz i rozmów wyłaniają się poważne problemy kadrowe. Już teraz wiadomo, że to, czy uda się uruchomić maksymalny potencjał organizacyjny przedszkoli, będzie w dużym stopniu zależeć właśnie od sytuacji kadrowej. Pracownicy przedszkoli również korzystają z zasiłków opiekuńczych nad dziećmi, z L4 ze względu na choroby współistniejące, urlopów zdrowotnych, macierzyńskich itp.; a nawet w normalnych warunkach na rynku pracy brakuje nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami.

mp / bielsko.info
źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.