Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA

Edukacja

  • 28 czerwca 2019
  • wyświetleń: 2531

[ZDJĘCIA] Uroczyste obchody święta Akademii Techniczno-Humanistycznej

25 czerwca Akademia Techniczno-Humanistyczna obchodziła swoje święto. Uroczystość ustanowiona uchwałą Senatu odbywa się corocznie w czerwcu. Jest to zawsze okazja do spotkania pracowników, studentów, sympatyków i przyjaciół Akademii, a także do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. W tym szczególnym dniu wręczane są też promocje doktorskie i habilitacyjne. Tegoroczne obchody, których tradycja sięga 1969 roku, wpisują się w celebrowany w tym roku jubileusz 50-lecia Uczelni.

Uroczyste obchody święta Akademii Techniczno-Humanistycznej - 25.06.2019 · fot. ATH


Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia prorektor ATH prof. dr hab. n. t. Iwony Adamiec-Wójcik. Po przywitaniu licznie zgromadzonych gości - przedstawicieli władz kościelnych, państwowych, samorządowych, powiatowych, służb mundurowych, przedstawicieli firm oraz instytucji oświatowych i kulturalnych, a także przedstawicieli nowo powołanej Rady Uczelni - prorektor przywołała istotne wydarzenia z historii Uczelni, a także zaprezentowała w swoim wystąpieniu osiągnięcia minionego roku akademickiego, wskazujące jednocześnie cele Akademii na najbliższy czas, w perspektywie zmian wprowadzonych przez Konstytucję dla nauki.

- Jesteśmy dumni z tego, że z dwóch wydziałów Filii Politechniki Łódzkiej, które funkcjonowały na początku, obecnie Akademia Techniczno-Humanistyczna jest samodzielną uczelnią z pełnią praw akademickich, którą tworzy pięć wydziałów oferujących 18 atrakcyjnych kierunków studiów. (…)utrzymywanie działalności badawczej oraz kształcenia na wysokim poziomie wymaga nowych, odważnych przedsięwzięć. Dzięki posiadanym uprawnieniom do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach w dziedzinie nauk technicznych, Akademia tworzy Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską - mówiła prof. Adamiec-Wójcik.

Prorektor przywołała również szereg wydarzeń niezwykle istotnych dla funkcjonowania Akademii, dziękując za wsparcie i zaangażowanie wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju Uczelni.

- Wsparcie i wspólne działanie jest szczególnie istotne w dobie zmian, które dotykają szkolnictwo wyższe. Trwają prace nad nowym statutem uczelni oraz nowymi regulaminami definiującymi funkcjonowanie uczelni w nowej rzeczywistości, która nadejdzie 1 października. Dziękując wszystkim razem i każdemu z osobna, byłym i obecnym pracownikom Akademii za zaangażowanie, trud i wysiłek włożony w rozwój Uczelni, życzę satysfakcji płynącej ze świadomości przynależności do wspólnoty akademickiej zmieniającej oblicze Podbeskidzia przez ostatnich pięćdziesiąt lat. Oczywiście, proszę o dalsze zaangażowanie - kontynuowała profesor.

Po wystąpieniu prorektor ATH głos zabrali zaproszeni goście: posłowie: Mirosława Nykiel, Mirosław Suchoń, prezes Polmotors Andrzej Graboś oraz rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Wszyscy podkreślali znaczenie Uczelni w regionie i jej wymierne sukcesy.

W dalszej części uroczystości władze uczelni wręczyły listy gratulacyjne pracownikom Akademii, którzy uzyskali stopnie i tytuły naukowe, odznaczenia „Zasłużony dla ATH” oraz dyplomy dla „Ambasadorów Akademii Techniczno-Humanistycznej.”

Święto Uczelni uświetnił występem Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Wydarzeniem towarzyszącym był wernisaż wystawy, na którą zaprosił Wydział Nauk o Zdrowiu ATH, pt. „Śląscy lekarze dla niepodległej”. Wystawa w formie posterów, przedstawiających rozwój, organizację i role społeczne polskich lekarzy na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim, została przygotowana przez kuratora Galerii Akademickiej prof. ATH dr. hab. Ernesta Zawadę.

Awanse naukowe:

dr hab. inż. Beata Fryczkowska, która uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa za pracę naukową pn.: Porowate materiały i kompozyty polimerowe: projektowanie, preparatyka, właściwości i zastosowanie w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

dr hab. inż. Wacław Brachaczek, który uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport za pracę naukową pn.: Kształtowanie właściwości współczesnych tynków renowacyjnych w Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Budownictwa

dr hab. Ewa Kochanowska, która otrzymała stopień doktor habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika za monografię autorską pn.: Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych

dr hab. Jarosław Pacuła, który otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo za dwie monografie pn.: „Polszczyzna w GUŁagu” i „Leksyka oraz Polszczyzna w GUŁagu. Słownik” w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Filologicznym

dr hab. Katarzyna Ożańska-Ponikwia, która otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo za pracę naukową pn.: Rola osobowości i inteligencji emocjonalnej w posługiwaniu się językiem obcym oraz jego przyswajaniu w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Filologicznym

dr inż. Marta Sieradzka, która uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie włókiennictwo za rozprawę doktorską: Wpływ modyfikacji procesu otrzymywania na właściwości grafenu i hybrydowych materiałów włóknotwórczych otrzymywanych z jego zastosowaniem promotor: dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski, prof. ATH

dr Alicja Bemben, która uzyskała stopień doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo za rozprawę doktorską pt.: On Robert Graves’s historical consciousness - A case study in literary historiography (Świadomość historyczna Roberta Gravea - Studium przypadku historiografii literackiej) promotor: dr hab. Paweł Jędrzejko w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Filologicznym

ab / bielsko.info, źródło: ATH Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.