Co, gdzie, kiedy?

 • 13 stycznia 2024
 • wczoraj, 14:15
 • wyświetleń: 18847

Przed nami kolejna Giełda Staroci. Uwaga! Jest zmiana dotycząca daty

Uwaga! Z powodu organizacji 160-lecia straży pożarnej w Bielsku i Białej. Giełda staroci, która miała odbyć się 15 czerwca, zostaje przeniesiona na 22 czerwca.

Giełda staroci na placu Wojska Polskiego - 30.09.2023
Przed nami kolejna Giełda Staroci. Uwaga! Jest zmiana dotycząca daty · fot. Fabian Żakowiecki / bielsko.info


Ta impreza gromadzi w mieście rzesze sprzedających i kupujących. Na stoiskach można znaleźć wszystko co zamyka się w słowie starocie - meble, zegary, płyty, szkło, porcelanę, książki, ozdoby, biżuterię, monety, obrazy i wiele innych.

Tegoroczne Giełdy Staroci odbywać się będą w następujących terminach:

 • sobota 18 maja, godz. 8.00 - 14.00.
 • sobota 22 czerwca, godz. 8.00 - 14.00.
 • sobota 20 lipca, godz. 8.00 - 14.00
 • sobota 17 sierpnia, godz. 8.00 - 14.00
 • sobota 21 września, godz. 8.00 - 14.00
 • sobota 19 października, godz. 8.00 - 14.00
 • sobota 16 listopada, godz. 8.00 - 14.00.


 • Zgłoszenia: gielda@um.bielsko-biala.pl
 • Informacje: tel. 600 004 256 w godzinach pracy urzędu.


Regulamin
1. Organizatorem Giełdy Staroci w Białej jest Urząd Miejski w Bielsku-Białej - Wydział Kultury i Promocji, 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1
2. Celem Giełdy Staroci w Białej jest zachowanie materialnych wartości historycznych, kulturowych i artystycznych. Udział w Giełdzie Staroci w Białej jest bezpłatny.
3. Udział w Giełdzie Staroci w Białej należy zgłaszać na adres: gielda@um.bielsko-biala.pl podając imię i nazwisko, asortyment, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, wielkość stoiska (szerokość i długość). Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 600 004 256 w godzinach pracy urzędu.
5. Giełda Staroci w Białej odbywać się będzie w dniach: 20 stycznia 2024, 17 lutego 2024, 16 marca 2024, 20 kwietnia 2024, 18 maja 2024, 15 czerwca 2024, 20 lipca 2024, 17 sierpnia 2024, 21 września 2024, 19 października 2024, 16 listopada 2024, wszystkie wydarzenia odbywają się godz. 8.00 do 14.00.
6. Organizator prowadzi rezerwację miejsc. Wystawcy mają prawo zajmować wyznaczone przez Organizatora stanowiska nie wcześniej niż o godz. 6.00 w dniu wydarzenia. Wystawca nie może dokonywać żadnych mocowań stoiska do płyty pl. Wojska Polskiego. Miejsce nie zajęte przez wystawcę do godz. 7.00, może być udostępnione innemu wystawcy.
7. Wystawcy są zobowiązani dbać o schludny wystrój swoich stoisk oraz uprzątnąć miejsce po zakończeniu Giełdy Staroci w Białej.
8. Po ustawieniu stoiska samochody Wystawców muszą zostać odstawione na parking.
9. W czasie trwania Giełdy Staroci w Białej Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i BHP. Na terenie pl. Wojska Polskiego obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
10. Zabrania się Wystawcom i Uczestnikom:
a) wnoszenia i oferowania do sprzedaży przedmiotów lub ich części, których posiadanie jest zabronione z mocy prawa, a także mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia Wystawców i Uczestników,
b) wystawiania i oferowania do sprzedaży przedmiotów obrażających uczucia religijne, przestawiające treści pornograficzne, broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych czy niebezpiecznych, w tym środków odurzających,
c) oferowania do sprzedaży przedmiotów fabrycznie nowych lub używanych nieprzedstawiających wartości kolekcjonerskiej.
11. Wystawca ubezpiecza swój towar na swój koszt i ryzyko. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanych przedmiotów.
12. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu i innymi przyczynami losowymi.
13. Wystawcy i Uczestnicy wyrażają zgodę na audiowizualne utrwalanie przebiegu Giełdy Staroci w Białej i ich wizerunków, a także wykorzystanie tych materiałów przez Organizatora do celów promocyjnych, informacyjnych czy reklamowych.
14. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozpatrywane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

kr, Zac / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.