Praca Bielsko-Bia�a Praca Bielsko-Bia�a

bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 11 czerwca 2019
  • wyświetleń: 4610

Prezydent otrzymał absolutorium. Radny PiS-u głosował "za"

10 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej odbyła się sesja absolutoryjna. Przed rozpoczęciem głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Jarosław Klimaszewski, przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu.

Prezydent otrzymał absolutorium. Za jeden radny PiS-u - 10.06.2019 · fot. UM Bielsko-Biała


- Analizując wykonanie dochodów za 2018 rok należy stwierdzić, że był to kolejny pozytywny rok dla finansów naszego Miasta. Utrzymanie się na korzystnym poziomie wskaźników makroekonomicznych w gospodarce krajowej ułatwiło przede wszystkim realizację dochodów wrażliwych na wahania koniunktury. Już piąty rok z rzędu Miasto uzyskuje wyższe wpływy z tytułu udziałów PIT. Zdecydowana większość innych dochodów została również wykonana zgodnie z planem, a nawet uzyskano ponadplanowe wpływy. Zrekompensowało to częściowo niższe dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - podkreślił prezydent Klimaszewski.

Po wystąpieniu prezydenta, stanowiska w sprawie sprawozdania przedstawili przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Krzysztof Jazowy oraz przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego - Roman Matyja.

Prezydent otrzymał absolutorium. Za jeden radny PiS-u - 10.06.2019
Prezydent otrzymał absolutorium. Za jeden radny PiS-u - 10.06.2019 · fot. UM Bielsko-Biała


Następnie głos zabrali przedstawiciele klubów radnych: PiS - Przemysław Drabek, Platformy Obywatelskiej - Krzysztof Jazowy, Niezależni.BB - Małgorzata Zarębska oraz Klubu Wyborców Jacka Krywulta - Piotr Kochowski, którzy ocenili wykonanie budżetu.

Za udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok Jarosławowi Klimaszewskiemu głosowało 16 radnych, 9 wstrzymało się od głosu. Rada obradowała w pełnym składzie.

ab / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

UWAGA - do 12 lipca do godz. 21:00 trwa cisza wyborcza. W tym czasie zabronione są wszelkie formy agitacji wyborczej.