bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto

Reklama

Wiadomości

  • 9 stycznia 2019
  • wyświetleń: 2789

Policjanci podsumowali pracę w 2018 roku. Mniej przestępstw kryminalnych

Mniej przestępstw kryminalnych, w tym kradzieży, rozbojów czy uszkodzeń mienia. Wysoki poziom wykrywalności przestępczości kryminalnej - na poziomie ponad 70%. Mniej wypadków drogowych, w tym tych najtragiczniejszych w skutkach. Tak w dużym skrócie można podsumować ubiegły rok w bielskim garnizonie.

Bielscy policjanci podsumowali pracę w 2018 roku - 9.01.2019 · fot. KMP Bielsko-Biała


W auli Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej odbyła się odprawa służbowa, podsumowująca pracę bielskiej Policji w 2018 roku, w której wziął udział Zastępca Komendant Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia. Zaprezentowano wyniki osiągnięte przez bielskich policjantów w ubiegłym roku oraz omówiono zakończone, realizowane i planowane inwestycje.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotrowi Kuci. Odprawie przewodniczył Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztof Herzyk wraz ze swoimi zastępcami mł.insp. Krzysztofem Gałuszką, nadzorującym pion prewencji i ruchu drogowego oraz mł.insp. Grzegorzem Jakubcem, odpowiedzialnym za służbę kryminalną.

Bielscy policjanci podsumowali pracę w 2018 roku - 9.01.2019
Bielscy policjanci podsumowali pracę w 2018 roku - 9.01.2019 · fot. KMP Bielsko-Biała


Na wstępie szef bielskiego garnizonu przywitał przybyłych gości - Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego wraz z byłym włodarzem miasta Jackiem Krywultem, Starostę Bielskiego Andrzeja Płonkę, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Przemysława Drabka, burmistrzów i wójtów miast i gmin powiatu bielskiego, przedstawicieli sądów, prokuratur, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, kadry kierowniczej bielskiej komendy oraz związków zawodowych działających w Policji.

Następnie naczelnicy poszczególnych pionów (prewencji, ruchu drogowego, kryminalnego i wydziału do walki z przestępczością gospodarczą), przedstawili i omówili efekty służby uzyskane w 2018 roku. Mł.insp. Krzysztof Gałuszka oraz mł.insp. Grzegorz Jakubiec podsumowali zaprezentowane wyniki.

Bielscy policjanci podsumowali pracę w 2018 roku - 9.01.2019
Bielscy policjanci podsumowali pracę w 2018 roku - 9.01.2019 · fot. KMP Bielsko-Biała


Podkreślenia wymaga, iż po raz pierwszy w historii jednostki policjanci osiągnęli ponad 50% wskaźnik wykrywalności w zakresie 7 wybranych kategorii przestępstw. Zrealizowali wszystkie z 9 założonych mierników statystycznych, jako jedna z 2 jednostek Policji w garnizonie śląskim. Śledczy zabezpieczyli ponadto przeszło 21 kg narkotyków, w tym ponad 2,5 kg tych najgroźniejszych dla życia - dopalaczy. W minionym roku odnotowano spadek przestępczości, w tym przestępstw szczególnie społecznie uciążliwych, przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności. To efekt codziennej, ciężkiej pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji na rzecz obywateli.

Szef bielskiego garnizonu insp. Krzysztof Herzyk podziękował za dotychczasową pracę wszystkim bielskim policjantom, pracownikom cywilnym, funkcjonariuszom Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej oraz przedstawicielom współpracujących z bielską Policją służb i instytucji. Odrębne podziękowania skierował do władz miasta i starostwa za wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Głos zabrał również Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, który w swoim wystąpieniu położył nacisk na bardzo dobrą współpracę bielskiej Policji z służbami i instytucjami, na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa. Prezydent pogratulował policjantom osiągniętych wyników, życzą jednocześnie spokojnej i bezpiecznej służby.

Bielscy policjanci podsumowali pracę w 2018 roku - 9.01.2019
Bielscy policjanci podsumowali pracę w 2018 roku - 9.01.2019 · fot. KMP Bielsko-Biała


Oficjalną część spotkania podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, który scharakteryzował najistotniejsze zadania dla funkcjonariuszy województwa śląskiego oraz motywował do dalszej wytężonej pracy, aby w roku 2019 jej efekty były równie satysfakcjonujące, co ubiegłoroczne. Podsumowując wystąpienia, wiceszef śląskich policjantów zwrócił uwagę na bardzo dobrą pracę policjantów komisariatów w Bielsku-Białej i powiecie bielskim, co w znaczącym stopniu przełożyło się na osiągane przez bielski garnizon wyniki.

Wspomniał jednocześnie, że bielska Policja już czwarty rok z rzędu została wyróżniona pucharem PZPN za wzorową pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obiektach sportowych, wyróżniając w tym zakresie działania policjantów z wydziału sztab Policji bielskiej komendy, odpowiedzialnych za zabezpieczenie imprez masowych. Insp. Piotr Kucia zaznaczył jednocześnie, że priorytetową sprawą dla Policji jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, które powinno być wyznacznikiem pracy każdego policjanta.

ab / bielsko.info
źródło: KMP Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.